Zapytanie ofertowe (remont i renowacja ołtarza)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przedstawioną przez p. Bernarda Kuś i Aleksandrę Adamską-Kuś, spełniającą wszystkie wymagane kryteria przedstawione w Zapytaniu Ofertowym.

 

Dnia 12.06.2024 r. parafia podpisała Umowę na "Remont i renowację ołtarza głównego w kościele pw. św. Wojciecha BM. w Pobiedniku Małym" z firmą reprezentowaną przez p. Bernarda Kuś i Aleksandrę Adamską-Kuś, zam. Lusina, ul. Krakowska 77

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.