Pogrzeb

W przypadku śmierci bliskiej osoby i pragnienia zorganizowania pogrzebu katolickiego należy zgłosić się do Kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 

1. Kartą Zgonu zmarłej osoby.

 

2. Aktem Zgonu po zarejestrowaniu go w USC.

 

3. Zaświadczeniem o przyjęciu Sakramentów świętych przez zmarłego w ostatnim czasie (Spowiedź, Komunia Święta, Namaszczenie chorych).

 

Data pogrzebu ustalana jest dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w Kancelarii parafialnej oraz ustaleniu miejsca pochówku (na podstawie dokumentu potwierdzającego opłacenie danego miejsca). 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.