Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty to najważniejszy sakrament. Dzięki łasce sakramentu chrztu Chrystus uwalnia nas od  grzechu pierworodnego oraz obdarza łaską uświęcającą – konieczną do zbawienia.
Poprzez sakrament chrztu świętego człowiek zostaje włączony do Wspólnoty Kościoła Chrystusowego i ma odtąd godność 'chrześcijanina'.

 

W celu zapisu dziecka do Sakramentu Chrztu należy przedstawić wymagane Prawem Kanonicznym następujące dokumenty: 

 

 

RODZICE

 

- Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 

- Dokument zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka

 

                                                                      

CHRZESTNI

 

- ukończony 16 rok życia
(Dowód tożsamości  lub inny dokument)

 

- przyjęty sakrament bierzmowania 

(dokument wydaje parafia chrztu lub parafia gdzie udzielono bierzmowania)

 

- Zaświadczenie o byciu aktualnie praktykującą osobą
(dokument wydaje parafia aktualnego zamieszkania kandydata na chrzestnego)

 


Najświętszy Sakrament (Komunia Święta)

Najświętszy Sakrament to największy z wszystkich sakramentów jakie otrzymał Kościół od Chrystusa. Komunia Święta od początku dziejów Kościoła była podstawowym pokarmem chrześcijan. Kto spożywa Ciało i Krew Pańską nosi już w sobie zadatek życia wiecznego, którego doświadczy w pełni w godzinę swojej śmierci. Komunię Świętą człowiek ochrzczony może przyjmować tylko w stanie łaski uświęcającej (czyli bez grzechu ciężkiego).

 

W każdą I sobotę miesiąca kapłan odwiedza chorych z Komunią świętą (w tym celu należy zgłosić osobiście chorego do odwiedzin w zakrystii lub w Kancelarii parafialnej).

 

 

TERMINY I KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII:

 

I Komunia Święta w parafii odbywa się w 2 niedzielę maja każdego roku.

 

Rodzice dzieci klas III pragnących, aby ich dziecko przyjęło I Komunię Świętą w parafii, zapisuja swoje dzieci do 15 września w kancelarii parafialnej.

 


Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Na mocy tego sakramentu chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego potrzebnych w dorosłym życiu człowieka wierzącego. Na mocy tego sakramentu człowiek otrzymuje też prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła - poprzez np. pełnienie funkcji chrzestnego.

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

- Okres przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Krakowskiej trwa 3 lat i rozpoczyna się w 6 klasie Szkoły Podstawowej.

 

- Miejscem przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest miejsce zamieszkania kandydata (a nie szkoła do której dziecko uczęszcza).

 

- Kandydaci pragnący przyjąć Sakrament Bierzmowania zapisują się do właściwej grupy do końca września w zakrystii lub w Kancelarii parafialnej.

 

Sakrament Bierzmowania jest udzielany w parafii co 2 lata - w zależności od liczby kandydatów przygotowanych do jego przyjęcia.

 

 

Osoby, które z różnych względów nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania w Szkole Podstawowej, mogą podjąć indywidualne przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w parafii zamieszkania, również w późniejszym okresie. Wystarczy zgłosić się z taką prośbą do Kancelarii parafialnej.


Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa to szczególne błogosławieństwo, którym Chrystus obdarza ludzi pragnących założyć nową rodzinę. Sakrament Małżeństwa jest adresowany do ludzi ochrzczonych i wierzących,  którzy pragną według zasad wiary chrzescijańskiej prowadzić wspólne życie małżeńskie oraz w tym duchu wychowywać swoje dzieci, którymi Bóg ich obdarzy. 

 

                                       

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 

Narzeczeni, czyli osoby zaręczone, pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny zgłosić się do Kancelarii parafialnej (w parafii Narzeczonej lub Narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu z wymaganymi dokumentami:

 

                                                                 

Wymagane dokumenty:

 

1. Aktualny Akt Chrztu 'do ślubu' obojga Narzeczonych (ważny 6 miesięcy).

 

2. Świadectwo ukończenia Katechez dla Narzeczonych (jeżeli odbywały się poza Archidiecezją Krakowską, wymagane jest potwierdzenie ich ważności w Duszpasterstwie Rodzin w Kurii Metropolitalnej w Krakowie).

 

3. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych.

 

4. Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.

 

5. Zaświdczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.

 

6. Dokument z USC potwierdzający stan wolny Narzeczonych (ważność dokumentu 6 miesięcy).

 

7. Dowody osobiste Narzeczonych.

 

Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

 

Narzeczeni niezamieszkali na terenie parafii, pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa w naszym kościele - powinny dostarczyć z parafii zamieszkania Narzeczonej lub Narzeczonego zgodę na ślub w naszej parafii (ewentualnie tzw. licencję do ślubu). 


Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament ten odnawia w nas łaskę chrztu świętego lub ją przywraca, kiedy człowiek ją utraci poprzez grzech ciężki.

 

Spowiedź święta odbywa się codziennie 15 min. przed Mszą świętą

 

W szczególnych przypadkach (np. chorzy, Narzeczeni) możliwe jest indywidualne umówienie się na odbycie spowiedzi świętej.


Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych to sakrament uzdrowienia. Udziela się go osobom ciężko chorym, osobom w podeszłym wieku oraz w niebezpieczeństwie śmierci. Każdego roku w okresie Wielkiego Postu udziela się go osobom chorymi i cierpiącym, którzy o niego proszą.

 

Kapłan w I soboty miesiąca udaje się z odwiedzinami do chorych w domach i przy tej okazji również można poprosić o udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.