Rada parafialna

Radę Parafialną w parafii powołuje każdorazowo Proboszcz parafii. Rada Parafialna powinna, w miarę możności, reprezentować całą parafię według: wieku, zawodu, terenu zamieszkania. Rolą Rady Parafialnej jest doradzanie Proboszczowi w sprawach duszpasterskich oraz ekonomicznych parafii, pośredniczenie w kontaktach z mieszkańcami parafii oraz wzajemna współpraca na rzecz rozwoju całej wspólnoty parafialnej. Rada Parafialna jest głosem doradczym Proboszcza w sprawach dotyczących życia codziennego parafii.

 

 

Skład Rady Parafialnej:

 

 

I. Rejon - Pobiednik Mały:
- Paweł Sieja
- Jarosław Siwek
 

II. Rejon - Pobiednik Wielki:
- Elżbieta Bracha
- Marek Wojtacha

 

III. Rejon - Morgi i „za lasem”
- Marianna Migas
- Małgorzata Solarz

 

IV. Rejon - Komora:

- Przemysław Sagan

 

V. Rejon - Kolonia:
- Grażyna Kwater

 

VI. Rejon - Brzostek:
- vacat

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.