Wykonanie ołtarza Miłosierdzia Bożego

W ołtarzu Miłosierdzia Bożego umieszczony został obraz Jezusa Miłosiernego, autorstwa znanego artysty Adolfa Hyły - który  w 1958 r. ofiarował wizerunek Chrystusa Miłosiernego do kościoła w Pobiedniku Małym.

Wcześniej podobny wizerunek namalował na prośbę św. siostry Faustyny Kowalskiej do krakowskich Łagiewnik.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.