Jak można pomóc ?

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi !

 

Dzięki Waszym ofiarom mogliśmy w ostatnim czasie: wymienić dach na kościele (2019), ocieplić stropy kościoła, zakrystii oraz bocznych kaplic (2019/20), wybrukować alejki wokół kościoła (2020), zainstalować barierki przy wejściu do kościoła i zakupić stojaki na rowery (2020), wykonać ocieplenie i elewację kościoła (2021), zainstalować klimatyzację wewnątrz kościoła (2022), odgromienie na kościele i na dzwonnicy  oraz restauracja bramy głównej do kościoła (2023).

 

Po wielu latach oczekiwań, we wrześniu 2023 r., wykonaliśmy malowanie wnętrza kościoła, w którego aranżacji nawiązano do starożytnych symboli wiary chrześcijańskiej. Świątynia nasza, w opinii wielu nawiedzających ją osób, nabrała nowego charakteru, którego wyrazem jest również wystrój nawy bocznej dedykowanej kultowi Miłosierdzia Bożego.

 

Przed nami wyzwanie przygotowania drugiej nawy poświęconej kultowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy..

 

 

                                                                                            Konto parafii:
                    Małopolski Bank Spółdzielczy - Numer rachunku: 14 861900060060063095580001

 

 

 

Każdy z nas kto chce pomóc przy pracach remontowych naszej świątyni, może - zgodnie z przepisami podatkowymi - przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego rocznego dochodu.

 

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

 

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu Umów Zlecenia, Umów o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

 

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

 

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane adresowe parafii.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy parafii.

 

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

 

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

 

 

ROZLICZENIE DAROWIZNY NA RZECZ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W TRZECH KROKACH:

 

KROK PIERWSZY – WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY  PARAFII

 

KROK DRUGI – W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: 'Ofiara na prace remontowo-budowlane w parafii'.

 

KROK TRZECI -  DO ZEZNANIA ROCZNEGO (PIT) NALEŻY KONIECZNIE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK PIT-0.

 

 

PRZYKŁADY ROZLICZEŃ:

 

PRZYKŁAD 1:

 

PANI JOANNA NOWAK PROWADZI FIRMĘ BUDOWLANĄ, JEJ ROCZNE DOCHODY WYNOSZĄ:  

PRZYCHÓD 52.356,00zł - KOSZTY UZYSKANIA 1.335,00zł = DOCHÓD  51.021,00

 

W 2021 ROKU PANI JOANNA NOWAK WPŁACIŁA NA RZECZ KOŚCIOŁA DAROWIZNĘ W WYSOKOŚCI 3.000,00,

JEJ ROZLICZENIE ZA 2021 ROK BĘDZIE WYGLĄDAĆ NASTEPUJĄCO:

 

KROK PIERWSZY:

- Wyliczenie kwoty, o którą możemy pomniejszyć dochód

DOCHÓD ROCZNY x 6% = 51.021,00 x 6% =  3.061,26

 

Pani Joanna Nowak dokonała wpłaty w wysokości 3.000,00 (limit wynosił 3.061,26 zł.)  

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MOŻE W CAŁOŚCI ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD DOCHODU.

 

KROK DRUGI :

- Wypełnienie Załącznika PIT-0

 

KROK TRZECI:

- Wypełnienie Zeznania Rocznego PIT- 37

 

 

PRZYKŁAD 2:

Państwo Kowalscy są rencistami/ emerytami i ich roczny dochód wynosi:

29.000,00 zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł

 

Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości

dochód roczny x 6% = 29.000,00 zł x 6% =  1.740,00 zł

 

Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się  w limicie (1740 zł), dlatego też, mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

PAMIĘTAJMY:

- wpłatę darowizny dokonujemy przelewem bankowym lub pocztowym bezpośrednio na konto parafialne (Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas potwierdzenia wpłaty darowizny na rachunek bankowy parafii)

 

- o poinformowaniu Urzędu Skarbowego, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku: przelewem na konto bankowe czy przekazem pocztowym ?

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.